Kullanım şartları ve koşulları

Bu web sitesi (“Site”) Yara UK Limited ve bir parçası olduğu şirketler grubu (Norveç, Yara International ASA başkanlığında) tarafından işletilmektedir. Yara UK Limited İngiltere ve Galler'de kayıtlıdır ve ana iş adresi Harvest House, Europarc, Grimsby, North East Lincolnshire, DN37 9TZ'dir.

Yara'a bağlı bazı şirketler kendi işlerini yöneten ayrı şirketler olabilir, ancak Yara şirketlerine genel olarak atıfta bulunmak için “Yara”, “biz” veya “bize” ifadelerini kullanabiliriz. Bu kolaylık sağlamak için yapılmıştır ve farklı varlıklar arasındaki ilişkilerin doğru bir tanımı olarak tasarlanmamıştır.

Bu sayfa ve içinde yer alan atıfta bulunulan belgeler, Siteye erişebileceğiniz ve Siteyi kullanabileceğiniz kullanım koşullarını sağlar. Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak, bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi belirtmiş olursunuz.

Siteye erişiminizin ve Siteyi kullanımınızın ilgili yerel yasalara uygun olduğundan emin olmalısınız. 

Siteye erişime geçici olarak izin verilir ve Sitedeki herhangi bir hizmeti veya içeriği bildirimde bulunmaksızın geri çekme veya değiştirme hakkımız saklıdır. Sitenin herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanılamamasından sorumlu olmayacağız. Zaman zaman Sitenin tamamına veya bir kısmına erişimi kısıtlayabiliriz.

Sitenin kullanımını kolaylaştırmak için bir kullanıcı kimlik kodu, şifre veya başka bir bilgi seçerseniz veya size bu bilgiler verildi ise, bu tür bilgileri gizli olarak ele almanız gerekir ve bu bilgileri üçüncü taraflara ifşa edemezsiniz. Bizim görüşümüze göre bu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birine uymuyorsanız, tarafınızdan seçilen veya tarafımızdan tahsis edilen herhangi bir kullanıcı kimlik kodunu veya şifresini herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkımız vardır. 

Siteye erişebilmeniz için gerekli tüm düzenlemeleri yapmaktan sorumlusunuz.

Sorumluluk Reddi

Sitede yayınlanan yorumlar ve diğer materyaller, güven duyulması gereken tavsiye niteliğinde değildir. Yara, Siteye gelen herhangi bir ziyaretçi veya herhangi bir içeriği hakkında bilgilendirilebilecek herhangi bir kişinin bu tür materyallere güvenmesinden doğan tüm yükümlülük ve sorumluluğu reddeder.

Siteyi düzenli olarak güncellemeyi hedefliyoruz ve içeriği istediğimiz zaman değiştirebiliriz. İhtiyaç ortaya çıkarsa, Siteye erişimi askıya alabilir veya Siteyi süresiz olarak kapatabiliriz. Sitedeki materyallerin herhangi biri herhangi bir zamanda güncel olmayabilir ve Yara'nın bu tür materyalleri güncelleme yükümlülüğü yoktur.

Sitede gösterilen materyaller, doğruluğu konusunda herhangi bir garanti, koşul veya garanti olmaksızın sağlanır. Yasaların izin verdiği ölçüde, Yara ve ona bağlı olan taraflar bu belge ile açıkça aşağıdakileri hariç tutar:

Başka şekilde yasalarca ima edilebilecek tüm koşullar, garantiler ve diğer şartlar.

Herhangi bir kullanıcının Site ile bağlantılı veya Sitenin ve Siteyle bağlantılı herhangi bir web sitesi ve yayınlanan herhangi bir materyalin kullanımı, kullanılamaması veya kullanımı sonucu ile bağlantılı herhangi bir doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk. 

Bazı yargı yetki alanları ima edilen garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu durumda Yara'nın sorumluluğu yasanın izin verdiği ölçüde sınırlıdır.

Fikri mülkiyet hakları

Yara, Sitede ve sitede yayınlanan tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Eserler, dünya çapında fikri mülkiyet kanunları ve antlaşmaları ile korunmaktadır. Tüm bu haklar saklıdır.

Kişisel referansınız için bir kopyasını yazdırabilir ve Siteden herhangi bir sayfanın (sayfaların) ayrıntılarını indirebilirsiniz. Kuruluşunuzdaki diğer kişileri de Sitede yayınlanan materyallere yönlendirebilirsiniz. Siteden herhangi bir şekilde yazdırdığınız veya indirdiğiniz hiçbir materyalin kağıdını veya dijital kopyalarını değiştirmemelisiniz ve eşlik eden metinden ayrı olarak herhangi bir illüstrasyon, fotoğraf, video veya ses dizisi veya grafik kullanmamalısınız.

Sitedeki materyalin yazarları olarak bizim (ve tanımlanmış herhangi bir katkıda bulunanın) statüsüne her zaman teşekkür edilmelidir.

Sitemizdeki materyalin herhangi bir bölümünü bizden veya lisans verenlerden lisans almaksızın ticari amaçlarla kullanmamalısınız. Bu kullanım şartlarını ihlal ederek Sitenin herhangi bir bölümünü yazdırır, kopyalar veya indirirseniz, Siteyi kullanma hakkınız derhal sona erer ve bizim takdirimize bağlı olarak, yaptığınız materyallerin kopyalarını iade etmeli veya imha etmelisiniz.

Yara çeşitli tescilli ticari markalara sahiptir. “Yara” ve bu sayfanın üst kısmındaki logoya ek olarak, tescilli ticari markalar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera ve YaraVita bulunur.

Değişiklikler ve bölünebilirlik

Yara, bu sayfaları değiştirerek bu kullanım şartlarını ve Sitenin gizlilik politikasını istediği zaman revize edebilir. Yaptığımız değişiklikleri fark etmek için zaman zaman kontrol etmeniz beklenir, çünkü bunlar sizin için bağlayıcıdır. Bu kullanım koşullarında yer alan bazı hükümlerin yerini, Sitenin başka bir yerinde yayınlanan hükümler veya bildirimler alabilir.

Bu bildirimin herhangi bir hükmünün yasa dışı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olması halinde, bu hüküm bölünebilir sayılacak ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Yargı yetkisi ve ilgili yasa

İkamet ettiğiniz ülkede veya ilgili herhangi bir ülkedeki bu koşulların ihlali için size karşı dava açma hakkımızı saklı tutsak da, Norveç mahkemeleri, sitemizi ziyaretten doğan veya sitemizi ziyaretle ilgili herhangi bir talep konusunda münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. 

Bu kullanım şartları ve bunlardan veya bunların konusu veya oluşumundan veya bunlarla veya bunların konusu veya oluşumu ile bağlantılı olarak ortaya çıkan  (sözleşmesiz anlaşmazlıklar veya talepler dahil) herhangi bir anlaşmazlık veya talep, Norveç yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.