Tarafından daha da kötüleştirildi

  • Düşük veya yüksek pH'lı topraklar
  • Kumlu veya hafif topraklar (sızıntı)
  • Düşük organik madde
  • Kuraklık koşulları
  • Yüksek yağış (sızıntı) veya yoğun sulama
  • Ayrışmamış organik madde / gübre (örneğin saman) ilavesi veya yüksek seviyelerde
  • Hızlı büyüyen bitkiler

İçin önemlidir

  • Amino asit sentezi
  • Protein, koenzimler, nükleik asit
  • Klorofil ve ATP sentezi