Tarafından daha da kötüleştirildi

 • Asidik topraklar (düşük pH)
 • Kumlu veya hafif topraklar (sızıntı)
 • Kuraklık koşulları
 • Yüksek yağış (sızıntı)
 • veya yoğun sulama
 • Ağır killi (illit) topraklar
 • Düşük K rezervli topraklar
 • Magnezyum açısından zengin topraklar

İçin önemlidir

 • Koenzim fonksiyonları
 • Protein sentezi
 • Stomatal fonksiyon
 • Turgor potansiyeli
 • Şeker derecesi