Tarafından daha da kötüleştirildi

  • Organik topraklar
  • Kalkerli topraklar
  • Kumlu topraklar
  • Geri kazanılan fundalık
  • Yüksek nitrojen uygulamaları

İçin önemlidir

  • Fotosentez
  • Enzim işleme
  • Linyin üretimi
  • Protein sentezi