Tarafından daha da kötüleştirildi

  • Kumlu topraklar
  • Asidik topraklar
  • Potasyum bakımından zengin topraklar
  • Yüksek potas uygulaması alan topraklar
  • Soğuk ıslak dönemler

İçin önemlidir

  • Klorofil molekülünün bir parçası
  • Fosfat metabolizması
  • Azot metabolizması
  • Protein sentezi
  • Bitki tarafından su alımı