Tarafından daha da kötüleştirildi

  • Organik topraklar
  • Yüksek pH topraklar
  • Fosfor yönünden zengin topraklar
  • Yüksek fosfor uygulaması alan topraklar
  • Soğuk ıslak koşullar

İçin önemlidir

  • Birçok enzim sisteminin doğru işleyişi
  • Nükleik asit sentezi
  • Oksin metabolizması
  • Internod uzaması ve yaprak gelişimi için önemlidir