Domates Üretiminde Borun Rolü

Bor, nükleik asit ve bitki hormonlarının üretiminde, bitki şekerlerinin hareketinde ve karbonhidrat metabolizmasında ve translokasyonunda rol oynar.

Bor ve azot, potasyum ve kalsiyum alımı

ABD’de yapılan deneme, bor eksikliği varsa, özellikle azot, potasyum ve kalsiyum gibi diğer besin maddelerinin alımının azaldığını göstermektedir.

Bor ve verim

Bor ayrıca polen çimlenmesi ve meyve tutumunda önemli bir role sahiptir, bu nedenle, ABD’de yapılan çalışmalarda gösterildiği gibi, bor beslenmesi verimi etkiler.

Bor ve meyve sayısı

Çiçeklenme öncesi uygulamalar, iyi meyve tutumu ve tam verim potansiyellerine ulaşılmasını sağlar. Buna ek olarak, bor hızlı bir şekilde topraktan alınırken, bitkide nispeten hareketsizdir, bu nedenle yaprak spreyleri genellikle daha etkilidir (Vietnam'da yapılan denemeler).

Bor ve meyve ağırlığı

Bor beslenmesi sadece meyve sayısı nedeniyle verimi arttırmakla kalmaz, aynı zamanda meyve ağırlığı nedeniyle de verimi artırır (Vietnam'da yapılan denemeler).

Bor, kalsiyum ve kahverensi kızılımsı renk alma

ABD’de yapılan denemelerde gösterildiği gibi, bor (ve kalsiyum) eksikliği kahverengi kızılımsı renk alma insidansını artırır.

Bor ve domates raf ömrü

ABD’de yapılan denemenin gösterdiği gibi, borun meyvenin çatlama ve raf ömrü üzerinde de olumlu bir etkisi vardır. Meyve omzundaki çatlaklar su kaybını ve patojen saldırısına karşı duyarlılığı artırır.

Bor uygulaması için genel yönergeler

Bor eksikliği kök büyümesini önler ve bitkinin alım mekanizması üzerinde doğrudan etkisi olan hücre zarlarını bozar. Öte yandan, fazla bor kalsiyum taşınmasını engelleyebilir, bu nedenle doğru uygulama oranlarına uyulması önemlidir. Bor yaprak kenarlarında birikerek onları siyaha çevirir. Kök ölümü, seviyelerin özellikle yüksek olduğu yerlerde meydana gelir. Yüksek bor seviyesine sahip topraklar liç ile iyileştirilebilir.

Domates büyüme aşamalarında bor
Tesis etme İyi sürgün büyümesi sağlar
Vejetatif büyüme Büyümenin sınırlı olmamasını sağlar
Çiçeklenme - meyve tutumu Çiçek tutumunu, gelişimini ve meyve vermeyi en üst düzeye çıkarır
Meyve olgunlaşması - olgunluk Eşit olgunlaşmayı sağlar

Besinlerin rolü

Domates üretiminde diğer besin maddelerinin rolü hakkında bilgi edinin:

Azot

Fosfor

Potasyum

Kalsiyum

Magnezyum

Kükürt

Bor

Bakır

Demir

Manganez

Molibden

Çinko