Domates Üretiminde Fosforun Rolü

Fosfor, nükleik asitlerin (DNA ve RNA) bir bileşenidir ve bitki içinde enerji transferi için gereklidir. Dolayısıyla, verim ve kalite üzerinde doğrudan etkisi vardır.

Fosfor ve verim

Düşük fosforlu topraklarda, İtalya'da yapılan domateslerin işlendiği denemelerde gösterildiği gibi gübre fosfat meyve verimini ve olgunlaşmasını arttırır, hasattaki yeşil meyve sayısını azaltır.

Fosfor ve TSS

Aynı denemelerde fosfor TSS'de önemli bir artış sağlayarak işleme kalitesini artırmıştır.

Fosfat uygulaması için genel yönergeler

Büyük miktarlarda fosfor gerekmez. Tarlada yetiştirilen ürünler için mevsim boyunca yaklaşık 44,6 lb / ac yeterlidir. Fosfor erken büyüme sırasında bitki için iyi bir başlangıç sağlamada ve tekrar çiçeklenme ve meyve tutumunda kullanılır.

Domates büyüme aşamalarında fosfor
Tesis etme Kök gelişimini en üst düzeye çıkarır
Vejetatif büyüme Büyümenin devam etmesini sağlar
Çiçeklenme - meyve tutumu Meyve gelişimi
Meyve olgunlaşması - olgunluk Domatesin beslenme kalitesini artırır

Besinlerin rolü

Domates üretiminde diğer besin maddelerinin rolü hakkında bilgi edinin:

Azot

Fosfor

Potasyum

Kalsiyum

Magnezyum

Kükürt

Bor

Bakır

Demir

Manganez

Molibden

Çinko