Domates Üretiminde Kükürtün Rolü

Kükürt, enzimlerin ve diğer proteinlerin önemli bir bileşenidir ve klorofil oluşumu için gereklidir.

Kükürt ve verim

İtalya'daki çalışmalarda görebileceğiniz gibi kükürt verim için önemlidir.

Kükürt ve bağıntılı verim

Almanya'daki denemeler yaprak uygulamalarının toprağa uygulanan gübreden daha etkili olabileceğini göstermektedir.

Kükürt ve TSS

Kükürt, İtalya'daki çalışmalarda gösterildiği gibi, meyve toplam çözünür katı içeriğini de arttırır.

Kükürt uygulaması için genel yönergeler

Kükürt alımı meyve için yaklaşık 1.2lb / t’dir. Sezon boyunca gereklidir ve azot kaynaklarına benzer şekilde zamanlanmalıdır.

Domates büyüme aşamalarında kükürt
Vejetatif büyüme Güçlü bitki büyümesini sürdürür

Besinlerin rolü

Domates üretiminde diğer besin maddelerinin rolü hakkında bilgi edinin:

Azot

Fosfor

Potasyum

Kalsiyum

Magnezyum

Kükürt

Bor

Bakır

Demir

Manganez

Molibden

Çinko