Domates Üretiminde Demirin Rolü

Nitrat ve sülfatın azaltılması için demir gereklidir ve demir, klorofil oluşumu ve fotosentez ile ilişkilidir.

Demir ve verim

Yetersiz topraklarda vejetatif aşamada demir sülfatın bazal gübrelemelerinin, bitki verimini arttırmanın en etkili yolu olduğunu kanıtlanmıştır.

Demir uygulaması için genel yönergeler

Büyümeyi teşvik etmek için çiçeklenmeden önce yaprakların en az 60 mg / kg demire ihtiyacı vardır. Demir uygulamaları (ör. yaprak şeklinde veya gübreleme yoluyla) erken yaprak üretimini ve bitki verimini arttırmak için kullanılabilir. Büyümeyi teşvik etmek için çiçeklenmeden önce 60-300mg / kg kadar gereklidir.

Besinlerin rolü

Domates üretiminde diğer besin maddelerinin rolü hakkında bilgi edinin:

Azot

Fosfor

Potasyum

Kalsiyum

Magnezyum

Kükürt

Bor

Bakır

Demir

Manganez

Molibden

Çinko