Domates Üretiminde Molibdenin Rolü

Molibden nitrat redüktazın önemli bir bileşenidir ve bu nedenle azot metabolizmasının yanı sıra pigment ve klorofil sentezinde rol oynar.

Molibden uygulaması için genel yönergeler

Diğer mikrobesinler ile karşılaştırıldığında molibden sadece çok küçük miktarlarda gereklidir. Asidiklerde eksiklik alkalin topraklardan daha yaygındır.

Domates büyüme aşamalarında molibden
Tesis etme İyi sürgün büyümesi sağlar
Vejetatif büyüme Büyümenin sınırlı olmamasını sağlar

Besinlerin rolü

Domates üretiminde diğer besin maddelerinin rolü hakkında bilgi edinin:

Azot

Fosfor

Potasyum

Kalsiyum

Magnezyum

Kükürt

Bor

Bakır

Demir

Manganez

Molibden

Çinko